Product detail

Dynamický model nůžkového mechanismu odpružené sedačky se semiaktivními tlumičem

ŽÁČEK, J. ŠEBESTA, K. MOHAMMAD, H.

Product type

software

Abstract

Program je určen pro virtuální simulaci zkoušky odpružené sedačky na vibrační plošině určené k testování odpružení sedačky. Model sedačky je nelineární dynamický systém s jedním stupněm volnosti a kinematickým buzením. Síly pružin a tlumiče jsou přenášeny do sedačky skrz nůžkový mechanismus a tlumič je simulován jako adaptivní s možností nastavení tlumících sil a doby odezvy tlumiče. Náběh tlumících sil je modelován pomocí přenosové funkce prvního řádu, což přibližně aproximuje reálný náběh síly a proudu v tlumiči. Výstupem simulace jsou průběhy kinematických veličin odpružené hmoty sedačky a přenosová charakteristika nůžkového mechanismu.

Keywords

odpružená sedačka, semiaktivní tlumič

Create date

5. 1. 2023

Location

A3/701, Technická 2, Brno, 616 69

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www