Publication detail

Vliv typu zelené střechy na provozní náklady v době energetické krize

JÍLEK, J. MOHAPL, M. PORWISZ, O.

Original Title

Vliv typu zelené střechy na provozní náklady v době energetické krize

English Title

The effect of green roof type on operating costs during the energy crisis

Type

journal article - other

Language

Slovak

Original Abstract

Článek pojednává o vlivu zelené střechy na náklady spojené s provozem dané budovy v období energetické krize. Nejprve jsou stanoveny náklady na energie dle situace před energetickou krizí, kde porovnáváme více typů zelených střech a jejich vlivy na energetickou náročnost. V dalších kroku započítáváme nárůst cen za stavební práce v období nové cenové úrovně. Proti této částce je v dalším kroku stanoven náklad na energie, který byl vypočten pomocí národního kalkulačního nástroje a ten je přepočten dle ceny za energie v období energetické krize. Na konci je stanovena prostá doba návratnosti investice.

English abstract

The article discusses the effect of a green roof on the costs associated with the operation of a given building during the energy crisis. First, energy costs are determined according to the situation before the energy crisis, where we compare several types of green roofs and their effects on energy efficiency. In the next step, we take into account the increase in prices for construction work in the period of the new price level. Against this amount, in the next step, the cost of energy is determined, which was calculated using a national calculation tool, and it is recalculated according to the energy price during the energy crisis. At the end, a simple payback period is established.

Keywords

Zelená střecha, Energie, Energetická krize, Provozní náklady, Růst cen

Key words in English

Green roof, Energy, Energy crisis, Operating costs, Rising prices

Authors

JÍLEK, J.; MOHAPL, M.; PORWISZ, O.

Released

9. 12. 2022

Publisher

Bria Invenia, s.r.o.,Poštová 11, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika

Location

972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika

ISBN

2454-0382

Periodical

Buildustry

Year of study

VI

Number

2

State

Slovak Republic

Pages from

12

Pages to

16

Pages count

5

URL

BibTex

@article{BUT180287,
  author="Jan {Jílek} and Martin {Mohapl} and Ondřej {Porwisz}",
  title="Vliv typu zelené střechy na provozní náklady v době energetické krize",
  journal="Buildustry",
  year="2022",
  volume="VI",
  number="2",
  pages="12--16",
  issn="2454-0382",
  url="https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2022/12/Buildustry-2_2022-WEB.pdf"
}