Publication detail

Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu

RUBINA, A. BEČKOVSKÝ, D. CAKL, D. NESPĚŠNÝ, O. VYSTRČIL, J.

Original Title

Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu

English Title

Fan innovation to reduce energy consumption during air transport

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Nucené systémy vzduchotechniky patří při svém provozu díky nutnosti napojení na energetické zdroje mezi energeticky nejnáročnější zařízení a systémy technických zařízení instalovaných v budovách. V současné době, kdy je kladený důsledný požadavek na snižování energetické náročnosti budov je každá možnost pro snížení jejich energetických potřeb vítaná. Autoři příspěvku se zaobírají možnosti snížení spotřeby elektrické energie při dopravě vzduchu a to eliminací tlakových ztrát ve ventilátorové komoře volných oběžných kol a zároveň hledají cestu v rámci materiálové a hmotnostní charakteristiky těchto speciálních ventilátorů.

English abstract

Due to the need to connect to energy sources, forced ventilation systems are among the most energy-demanding devices and systems of technical devices installed in buildings. At the present time, when there is a consistent requirement to reduce the energy demand of buildings, every possibility to reduce their energy needs is welcome. The authors of the article deal with the possibilities of reducing the consumption of electrical energy during air transport by eliminating pressure losses in the fan chamber of free impellers, and at the same time they are looking for a way within the material and mass characteristics of these special fans.

Keywords

vzduchotechnika, doprava vzduchu, ventilátorová komora, oběžné kolo ventilátoru, snižování energetické náročnosti budov

Key words in English

air handling, air transport, fan chamber, fan impeller, reducing the energy efficiency of buildings

Authors

RUBINA, A.; BEČKOVSKÝ, D.; CAKL, D.; NESPĚŠNÝ, O.; VYSTRČIL, J.

Released

22. 11. 2022

Publisher

Topinfo s.r.o.

Location

Praha

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

1

Number

2022

State

Czech Republic

Pages count

2

URL

BibTex

@article{BUT180022,
  author="Aleš {Rubina} and David {Bečkovský} and Dominik {Cakl} and Ondřej {Nespěšný} and Jan {Vystrčil}",
  title="Inovací ventilátorů ke snižování energetické náročnosti při dopravě vzduchu",
  journal="TZB-info",
  year="2022",
  volume="1",
  number="2022",
  pages="2",
  issn="1801-4399",
  url="https://vetrani.tzb-info.cz/potrubi-a-jeho-soucasti/24634-inovaci-ventilatoru-ke-snizovani-energeticke-narocnosti-pri-doprave-vzduchu"
}