Product detail

Multimateriálový nanášecí modul pro selektivní nanášení dvou kovových prášků

KOUTNÝ, D. GRYGAR, F. RŽONCA, M. GURÁŇ, R. KAFKA, R. FOLTÝN, J. ŽÁČEK, J. KUHAJDIK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Předmětem projektu byl vývoj nanášecího zařízení umožňující selektivní dávkování dvou kovových prášků v rámci jednoho výrobního cyklu technologie selektivního laserového tavení (SLM). Při standardním výrobním procesu je možné zpracovávat pouze jeden materiál ve formě kovového prášku, který je do výrobního prostoru nanesen v celé pracovní ploše rozhrnutím. Pomocí standardního nanášecího - rozhrnovacího zařízení tak není možné dosáhnout cíleného rozmístění dvou kovových prášků. Nový nanášecí systém tak pracuje s lokálním dávkováním pomocí dvou sypných trysek a řízením trajektorie pohybu sypných trysek umožňuje nanášet každý z materiálů na specifické místo. Rozlišení nanášeného obrazce je omezeno šířkou nasypané jednotlivé trajektorie. Při použití vrstvy o tloušťce 50mikrometrů je šířka jedné trajektorie cca 1mm.

Keywords

aditivní technologie, multimateriál, selektivní nanášení prášku, SLM, selektivní laserové tavení,

Create date

26. 5. 2022

Location

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno místnost D5/464

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www