Product detail

Strukturovaná konzola brzdícího štítu

ČERNÁK, M. VAVERKA, O. KOUTNÝ, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Topologicky optimalizovaná konzola brzdícího štítu využívá jako svou strukturální součást mikro-prutovou strukturu. Díky navrhnuté metodě optimalizace mikro-prutových struktur, byla dosáhnutá úspora hmotnosti 23 % a nárůst tuhosti o 31 % vůči originálnímu dílu. Tento výsledek představuje nárůst měrné tuhosti o 88 % navzdory horším mechanických vlastnostem použité hliníkové slitiny (cca -17 %). Funkční vzorek demonstruje, že použiti mikro-prutových struktur ve spojitosti s topologickou optimalizaci je perspektivní, především svým poměrem tuhosti k hmotnosti, i s běžně používanými hliníkovými slitinami pro aditivní výrobu a může přispěte k efektivnějšímu řešeni (nejen) leteckých komponent.

Keywords

topologická optimalizace, aditivní výroba, mikro-prutová struktura, homogenizace,

Create date

20. 5. 2022

Location

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 61669 Brno místnost D5/463

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www