Product detail

Rotační reometr s krátkou časovou odezvou magnetického pole

VÁLEK, J. KUBÍK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o rotační reometr s radiální štěrbinou pro testy magnetoreologikých kapalin. Použitím materiálu SMC je minimalizována odezva magnetického obvodu (materiál brání vzniku vířivých proudů, jakožto hlavní příčině časové odezvy mag. obvodu). Při použití proudového regulátoru v měřícím řetězci je zároveň minimalizována odezva elektrického obvodu, tudíž je možné pozorovat transientní chování vzorku MR kapaliny při vystavení smykovému spádu a skokové změně magnetického pole. Na tomto zkonstruovaném zařízení byla pozorována reologická časová odezva řádově v desetinách až jednotkách milisekund (0,66 ms při 12 kA/m a 40 s-1).

Keywords

magnetoreologická kapalna;reometr;odezva

Create date

1. 3. 2022

Location

A2/412 (Technická 2896/2, Brno 616 69)

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www