Product detail

3D tištěný výměník tepla typu olej/voda pro chlazení hydraulického oleje

VAVERKA, O. KOUTNÝ, D. FICHTA, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Tepelný výměník se sendvičovou strukturou navržený pro chladicí výkon 1,2 kW. Konstrukce výměníku je složena ze tří sekcí, kde je voda vedena v jediné sekci uspořádané mezi dvěma sekcemi hydraulického oleje. Hlavní část každé sekce je tvořena tenkými lamelami pro zajištění intenzivního přenosu tepla. Pro zajištění rovnoměrné distribuce toku v kanálech jsou obě média rozdělena hned při vstupu do výměníku v jeho kruhové části podle průtočné plochy a dále rozvedena pomocí žeber po celé šířce výměníku. Výměník je vyroben z hliníkové slitiny AlSi10Mg, která zajišťuje dostatečný přenos tepla a zároveň je dobře zpracovatelná technologií Selective Laser Melting.

Keywords

3D tisk, tepelný výměník, olej-voda, aditivní výroba, SLM

Create date

29. 4. 2022

Location

Laboratoř D5/464, Ústav konstruování, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www