Product detail

Funkční vzorek pasivního ohřívače tepelného mostu okna

KALOUSEK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Na reálné stavbě s tepelnými mosty byl úspěšně vytvořen a aplikován pasivní ohřívač studeného rámu okna a okraje zasklení (tepelného mostu) u okna. Po aplikaci se povrchová teplota zvýšila o 5°C a přestala v tom místě kondenzovat vodní pára a růst plísně.

Keywords

okno, okraj zasklení, rám, tepelný most, pasivní ohřívač, zvýšení povrchové teploty, kondenzace, plísně

Create date

20. 11. 2021

Location

budova FAST VUT, Veveří 95, 60200 Brno

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Documents