Patent detail

Elektricky vodivý cementový kompozit

MELICHAR, J. DROCHYTKA, R. BYDŽOVSKÝ, J. ČERNÝ, V. DOHNÁLEK, P. DOHNÁLEK, J. GOTTVALDOVÁ, J. GOTTVALD, M.

Patent type

Utility model

Abstract

Předkládaný užitný vzor se týká elektricky vodivého cementového kompozitu obsahujícího plnivo s vysokým zastoupením uhlíku. Vzhledem ke své schopnosti vést elektrický proud lze předkládaný kompozit využít pro ochranu budov před zásahem blesku nebo proti vzniku přepětí ve stavebních konstrukcích

Keywords

Vodivý kompozit; elektrická vodivost; silikát; impedance

Patent number

35464

Date of application

9. 9. 2021

Date of registration

12. 10. 2021

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ BETONCONSULT, s.r.o., Praha 4, Podolí, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result