Publication detail

Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce

HLAVÍNEK, P. CHORAZY, T. RAČEK, J. NOVOTNÝ, M.

Original Title

Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce

English Title

Potential of treated sewage sludge and waste from the food industry using microwave torrefaction technologies

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Ze strany zhotovitele je provedeno odborné posouzení možností využití potenciálu čistírenského kalu z malých zdrojů znečištění resp. biologicky rozložitelného odpadu z potravinářského průmyslu (kalů z výroby vína), zejména z pohledu jejich nutričního obsahu a dalších vlastností pro jejich využití v rámci zelené infrastruktury měst a obcí při zohlednění nejmodernějších dostupných vědeckých poznatků.

English abstract

The contractor performs an expert assessment of the possibility of using the potential of sewage sludge from small sources of pollution or. biodegradable waste from the food industry (sludge from wine production), especially in terms of their nutritional content and other properties for their use in the green infrastructure of cities and municipalities, taking into account the latest available scientific knowledge.

Keywords

mikrovlnná torrefakce, čistírenský kal

Key words in English

microwave torrefaction, sewage sludge

Authors

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; RAČEK, J.; NOVOTNÝ, M.

Released

30. 11. 2021

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

147

Pages count

147

BibTex

@misc{BUT176590,
  author="Petr {Hlavínek} and Tomáš {Chorazy} and Jakub {Raček} and Michal {Novotný}",
  title="Potenciál upraveného čistírenského kalu a odpadu z potravinářského průmyslu technologií mikrovlnné torrefakce",
  year="2021",
  pages="1--147",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}