Publication detail

Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí

HLAVÍNEK, P. CHORAZY, T. NOVOTNÝ, M.

Original Title

Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí

English Title

Conceptual solution for blue-green infrastructure of cities and municipalities

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Předmětem plnění je poskytnutí smluvního výzkumu v oblastech vývoje nových technologií v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s odpady, vývoj nových postupů pro využití energie z odpadů. Zpracování koncepčních řešení pro tzv. „modrozelenou infrastrukturu“ měst a obcí.

English abstract

The subject of performance is the provision of contract research in the areas of development of new technologies in the field of drainage and wastewater treatment, waste management, development of new procedures for the use of energy from waste. Elaboration of conceptual solutions for the so-called "blue-green infrastructure" of cities and municipalities.

Keywords

zelená infrastruktura, modrá infrastruktura, organický odpad, čištění odpadních vod

Key words in English

green infrastructure, blue infrastructure, organic waste, wastewater treatment

Authors

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.

Released

30. 6. 2021

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

172

Pages count

172

BibTex

@misc{BUT173084,
  author="Petr {Hlavínek} and Tomáš {Chorazy} and Michal {Novotný}",
  title="Koncepční řešení pro modrozelenou infrastrukturu měst a obcí",
  year="2021",
  pages="1--172",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}