Publication detail

Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel

CHORAZY, T. NOVOTNÝ, M. MACSEK, T. HLAVÍNEK, P. RAČEK, J. SNĚHOTA, M. PETREJE, M. RYBOVÁ, B.

Original Title

Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel

English Title

Water and Waste Recycling as a part of a blue-green infrastructure solution within municipalities up to 10 thousands inhabitants

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Nejen velká města, ale i menší města a obce do 10 tisíc obyvatel potřebují komplexně řešit vodní a odpadové hospodářství a zlepšit tak kvalitu života svých obyvatel v souladu s moderními principy – ať již tzv. „Smart City“ nebo v rámci principů cirkulární ekonomiky. I města a obce této velikosti již vlastní a provozují typickou technickou infrastrukturu (vodohospodářská infrastruktura včetně čistírny odpadních vod, úprava pitné vody, odpadové hospodářství ve městě atd.) a provozují a vlastní řadu dalších objektů (obecní úřad, ZŠ a MŠ, knihovny, sportoviště, kulturní zařízení apod.), kde je výše zmíněná potřeba komplexního a efektivního řešení s nakládání s vodou a odpady velmi naléhavá.

English abstract

Not only large cities, but also smaller cities and towns up to 10 thousand inhabitants need to comprehensively address water and waste management and thus improve the quality of life of their inhabitants in accordance with modern principles of the so-called Smart City and the principles of circular economy. Even cities and municipalities of this size already own and operate a typical technical infrastructure (water management infrastructure including wastewater treatment plant, drinking water treatment, waste management in the city, etc.) and operate and own a number of other facilities (municipal office, primary schools and kindergartens, libraries, sports grounds, cultural facilities, etc.), where the above-mentioned need for a comprehensive and effective solution with water and waste is very urgent.

Keywords

hospodaření s vodou a odpady, modro-zelená infrastruktura, biouhel, hospodaření s dešťovými vodami

Key words in English

water and waste management, blue-green infrastructure, biochar, rainwater management

Authors

CHORAZY, T.; NOVOTNÝ, M.; MACSEK, T.; HLAVÍNEK, P.; RAČEK, J.; SNĚHOTA, M.; PETREJE, M.; RYBOVÁ, B.

Released

7. 10. 2021

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-92-1

Book

MĚSTSKÉ VODY 2021

Edition number

1.

Pages from

242

Pages to

251

Pages count

10

BibTex

@inproceedings{BUT173023,
  author="CHORAZY, T. and NOVOTNÝ, M. and MACSEK, T. and HLAVÍNEK, P. and RAČEK, J. and SNĚHOTA, M. and PETREJE, M. and RYBOVÁ, B.",
  title="Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2021",
  year="2021",
  number="1.",
  pages="242--251",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-92-1"
}