Publication detail

Průběh měření pro stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému

SINGROVÁ, V. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Průběh měření pro stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému

English Title

Measurement procedure for determining the oxygenation capacity of the combined system

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Tento článek je zaměřen na stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému. Kombinované systémy nejsou v současnosti nejpoužívanějšími aeračními systémy na čistírnách odpadních vod. Obvykle se instalují do aktivačních nádrží, kde jsou schopny zajistit proces míchání a proces provzdušňování. Článek popisuje skutečné výzkumné měření, které se konalo v létě tohoto roku. Naměřené hodnoty budou použity pro stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému. Článek odkazuje na příslušnou legislativu, která byla při měření použita. Nechybí ani základní body přípravných prací a samotného měření.

English abstract

This article is focused on determining the oxygenation capacity of the combined system. Combined systems are not currently the most widely used aeration systems in wastewater treatment plants. They are usually installed in activation tanks, where they are able to ensure the mixing process and the aeration process. The article describes a real research measurement. It took place in the summer of this year. The measured values will be used to determine the oxygenation capacity of the combined system. The article refers to the relevant legislation that was used in the measurement. There are also the basic points of the preparatory work and the measurement itself.

Keywords

oxygenační kapacity, kombinovaný systém, aktivační nádrž, kyslíkové sondy

Key words in English

oxygenation capacity, combined system, activation tank, oxygen probes

Authors

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.

Released

7. 10. 2021

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-92-1

Book

MĚSTSKÉ VODY 2021

Edition number

1.

Pages from

204

Pages to

210

Pages count

7

BibTex

@inproceedings{BUT172965,
  author="Veronika {Singrová} and Petr {Hluštík}",
  title="Průběh měření pro stanovení oxygenační kapacity kombinovaného systému",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2021",
  year="2021",
  number="1.",
  pages="204--210",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-92-1"
}