Publication detail

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

HLUŠTÍK, P.

Original Title

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

English Title

Optimization of design parameters of WWTPs in municipalities up to 2000 PE

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Návrh každé čistírny odpadních vod (ČOV) má svá specifika. Každý projektant by měl zpracovat při návrhu čistírny odpadních vod vodohospodářský výzkum současného a výhledového stavu (počet připojených obyvatel, průmyslové producenty v obci, hydraulické poměry stokové sítě, stavebně-technický stav stokové sítě). Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadních vod a produkce specifického znečištění na čistírnách odpadních vod do 2000 EO.

English abstract

The article deals with optimising the design parameters of wastewater production and specific pollution production in wastewater treatment plants up to 2,000 PE. The values of design parameters for the WWTP calculation are laid down in the legislation (ČSN 75 6401 and ČSN 75 6402) recommending their use with a potential reduction in the pollution of up to 50% according to the size of the municipality.

Keywords

látkové zatížení, hydraulické zatížení, odpadní voda, čistírna odpadních vod

Key words in English

material load, hydraulic load, wastewater, wastewater treatment plant

Authors

HLUŠTÍK, P.

Released

7. 10. 2021

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-92-1

Book

MĚSTSKÉ VODY 2021

Edition number

1.

Pages from

141

Pages to

144

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT172886,
  author="Petr {Hluštík}",
  title="Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2021",
  year="2021",
  number="1.",
  pages="141--144",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-92-1"
}