Product detail

Mobilní jednotka pro detekci úniků vzduchu.

MAZAL, P. VLAŠIC, F. BUKÁČEK, V. MAHMOUD, H.

Product type

prototyp

Abstract

Prototyp mobilní jednotky pro detekci úniků vzduchu, laboratorně a provozně odzkoušený, splňující cíl projektu.

Keywords

únik vzduchu; pneumatický válec; rozvod tlakového média; akustická emise.

Create date

1. 12. 2020

Location

Poličské strojírny a.s., VUT v Brně FSI, Ústav konstruování

Possibilities of use

Výsledek je využíván vlastníkem

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek