Publication detail

Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219

HLAVÍNEK, P. CHORAZY, T. AGÓCSOVÁ, Á. NOVOTNÝ, M.

Original Title

Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219

English Title

Conceptual solution for wastewater treatment for further use for flushing toilets, irrigation, or for other uses - Research Report No. SR 12957219

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

V budoucnu by se mělo vážněji uvažovat o decentralizovaných systémech nakládání s odpadními vodami, aby se odpadní vody čistily v místech vzniku nebo v jeho blízkosti. Tyto systémy jsou zaměřeny zejména na hospodaření s šedými a dešťovými vodami. Opětovné využívání odpadních vod nabízí velký potenciál při hledání alternativních zdrojů užitkové vody ve městech pro využití v systémech budov, nebo pak formou závlahy v zemědělství.

English abstract

In the future, more serious consideration should be given to decentralized waste water management systems so that waste water is treated at or near the source. These systems are mainly focused on the management of gray and rainwater. Wastewater reuse offers great potential in the search for alternative sources of domestic water in cities for use in building systems, or in the form of irrigation in agriculture.

Keywords

odpadní voda, vyčištěná odpadní voda, šedá voda, terciární čištění odpadních vod, recyklace vody

Key words in English

wastewater, treated wastewater, gray water, tertiary wastewater treatment, water recycling

Authors

HLAVÍNEK, P.; CHORAZY, T.; AGÓCSOVÁ, Á.; NOVOTNÝ, M.

Released

11. 12. 2019

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

103

Pages count

1

BibTex

@misc{BUT170342,
  author="Petr {Hlavínek} and Tomáš {Chorazy} and Ágnes {Agócsová} and Michal {Novotný}",
  title="Koncepční řešení pro čištění odpadní vody k dalšímu využití pro splachování toalet, závlahy, případně k jinému využití - Výzkumná zpráva č. SR 12957219",
  year="2019",
  pages="1--103",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}