Patent detail

Substrát pro zelené střechy

CHORAZY, T. RAČEK, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká substrátu pro zelené střechy s podílem recyklovaného kameniva a pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu. Hlavními složkami substrátu jsou tříděný stavební recyklát na bázi cihelné drti, který slouží jako anorganická, částečně vododržná složka substrátu, a biouhel na bázi pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu, který představuje stabilní organickou složku substrátu. Kromě těchto složek substrát obsahuje další konvenční organické a anorganické složky jakými jsou expandovaný jíl, spongilit, a kompost, nebo rašelina.

Keywords

substrát pro zelené střechy, recyklované kamenivo, pyrolyzovaný stabilizovaný čistírenský kal

Patent number

34637

Date of application

19. 10. 2020

Date of registration

8. 12. 2020

Date of expiry

7. 12. 2024

Owner

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result