Patent detail

Substrát pro zakládání rozchodníkových koberců

CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká pěstebního substrátu pro zakládání rozchodníkových koberců s podílem recyklovaného kameniva a pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu. Hlavními složkami substrátu jsou tříděný stavební recyklát na bázi cihelné drti, který slouží jako anorganická, částečně vododržná složka substrátu, a biouhel na bázi pyrolyzovaného stabilizovaného čistírenského kalu, který představuje stabilní organickou složku substrátu. Kromě těchto složek substrát obsahuje další konvenční organické a anorganické složky, jakými jsou písek, kompost a rašelina.

Keywords

pěstební substrát, recyklované kamenivo, pyrolyzovaný stabilizovaný čistírenský kal

Patent number

34638

Date of application

19. 10. 2020

Date of registration

8. 12. 2020

Date of expiry

7. 12. 2024

Owner

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, Dejvice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ Sedum Top Solution s.r.o., Praha 8, Libeň, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www