Publication detail

Vliv vybraných faktorů na biologické čištění odpadních vod

SINGROVÁ, V. HLUŠTÍK, P.

Original Title

Vliv vybraných faktorů na biologické čištění odpadních vod

English Title

Influence of selected factors on biological wastewater treatment

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Mechanicko-biologické procesy jsou nejběžnějšími metodami čištění odpadních vod. Biologické čištění odstraňuje z odpadní vody organické látky pomocí nejrůznějších mikroorganismů. Především živé organismy jsou náchylné na velké množství vnějších vlivů. V článku jsou popsány vybrané faktory ovlivňující biologické čištění na čistírnách odpadních vod, jako například teplota a složení odpadní vody, ale i vliv provzdušňovacího zařízení a způsob řízení procesů v aktivační nádrži. V textu jsou vyhodnoceny i hodnoty některých veličin naměřené na reálných čistírnách odpadních vod.

English abstract

The article contains a description of the basic factors that affect the biological treatment of wastewater. Living microorganisms provide biological treatment and they are sensitive to the quality of the environment. The article describes, for example, the temperature and quality of wastewater, aeration equipment and the method of process control in the activation tank. The values measured at real wastewater treatment plants are commented in the text too.

Keywords

čistírna odpadních vod, biologické čištění, kvalita odpadní vody, mikroorganismy

Key words in English

wastewater treatment plant, biological treatment, wastewater quality, microorganisms

Authors

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.

Released

20. 1. 2021

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

8

Pages count

8

URL

BibTex

@article{BUT168423,
  author="Veronika {Singrová} and Petr {Hluštík}",
  title="Vliv vybraných faktorů na biologické čištění odpadních vod",
  journal="Vodovod.info",
  year="2021",
  number="1",
  pages="1--8",
  issn="1804-7157",
  url="https://www.vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/440-vliv-vybranych-faktoru-na-biologicke-cisteni-odpadnich-vod#.YBP_XehKiUk"
}