Publication detail

Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu

HODNÁ, J. HODUL, J. DROCHYTKA, R. SEIDLOVÁ, M.

Original Title

Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu

English Title

New polymer systems for trenchless remediation of sewer systems

Type

article in a collection out of WoS and Scopus

Language

Czech

Original Abstract

Článek popisuje probíhající výzkum, v němž se snažíme najít optimální využití druhotných surovin, jakožto plniv pro polymerní hmoty na sycení sanačních rukávců. Předmětná polymerní hmota, o které je řeč, je primárně projektována do kanalizačního prostředí, které je náročné na chemickou odolnost, ale i na mechanické zatížení. Cílem je navrhnout sanační hmotu, která bude odpovídat požadavkům na značnou chemickou odolnost, mechanickou odolnost a vhodnou zpracovatelností a zároveň bude mít ekologický přínos.

English abstract

The trenchless remediation method (CIPP) has been very popular in recent years. Thanks to the use of modern progressive materials, it is possible to rehabilitate pipelines in a very short time, even without much need to intervene in the city's infrastructure. Due to the growing demand for more ecological materials and at the same time their economic availability, is the goal of our research use of secondary raw materials as a secondary filler for sleeve saturating materials. Our goal is therefore not only to improve the mechanical properties of the rehabilitated pipeline itself, but also to incorporate otherwise unused waste raw materials.

Keywords

druhotná surovina, polymer, sanace, kanalizace, bezvýkovová oprava

Key words in English

secondary raw material, polymer, remediation, sewerage, cured-in-place pipe

Authors

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.

Released

1. 10. 2020

Publisher

VENSEN

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-91-4

Book

Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020

Edition number

první

Pages from

175

Pages to

182

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT167889,
  author="Jana {Hodná} and Jakub {Hodul} and Rostislav {Drochytka} and Michaela {Seidlová}",
  title="Nové polymerní systémy pro bezvýkopovou sanaci kanalizačního řádu",
  booktitle="Sborník přednášek z konference s mezinárodní účastí Městské vody 2020",
  year="2020",
  number="první",
  pages="175--182",
  publisher="VENSEN",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-91-4"
}