Patent detail

Chemicky odolný parotěsný ochranný nátěr na beton

HODUL, J. JEŘÁBEK, Z. DROCHYTKA, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká chemicky odolného parotěsného nátěru na beton. Jedná se o rychle tuhnoucí polymerní nátěr, použitelný pro místní nebo celoplošnou ochranu především betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních, které je nutné chránit před agresivním prostředím.

Keywords

parotěsný nátěr, sekundární ochrana, epoxidová pryskyřice, druhotné suroviny, přilnavost, chemická odolnost

Patent number

34670

Date of application

1. 10. 2020

Date of registration

15. 12. 2020

Owner

INFRAM a.s., Praha 9, Kyje, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result