Product detail

Aplikace pro zpřesnění místa poruchy u oboustranně napájeného vedení

ORSÁGOVÁ, J. BUKVIŠOVÁ, Z.

Product type

software

Abstract

Software slouží ke zpřesnění výpočtu místa poruchy s využitím navzájem nesynchronizovaných poruchových záznamů. Principem je výběr části záznamu po poruše s nejkonstatnějším průběhem a následný výpočet synchronizačního úhlu a místa poruchy s využitím programu MATLAB. Software zpracovává nesynchronizované záznamy ve formátu COMTRADE, přičemž potřebuje znát základní údaje o uvažovaném vedení, jako jsou podélná impedance, příčná admitance a délka vedení. Výstupem je hodnota synchronizačního úhlu, o který jsou měření navzájem posunutá, a vzdálenost místa poruchy.

Keywords

lokalizace poruch, distanční ochrany, vedení vvn

Create date

14. 12. 2020

Location

Webové stránky

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Documents