Product detail

Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí

Rovnaníková Pavla, Bydžovský Jiří, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos,

Product type

památkový postup

Abstract

Památkový postup obsahuje problematiku vizuálního hodnocení a nedestruktivních metod používaných pro určení materiálových charakteristik historických betonových konstrukcí. Cílem památkového postupu je vytvoření metodického postupu pro zjišťování materiálových charakteristik historických betonových konstrukcí pomocí vizuální prohlídky a nedestruktivních metod. To z důvodu minimálního zásahu do těchto konstrukcí, resp. jejich minimálního poškození

Keywords

beton, vizuální prohlídka, nedestruktivní metody, poškození

Create date

23.10.2020

Location

Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu

www

Documents