Product detail

Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce

Rovnaníková Pavla, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos, Bydžovský Jiří

Product type

památkový postup

Abstract

Památkový postup popisuje metodiku odběru vzorků a zjištění materiálových charakteristik betonu železobetonových konstrukcí. Je popsán soubor zkoušek, které charakterizují vlastnosti betonu dané konstrukce na co možná nejnižším poštu odebraných vzorků. Památkový postup obsahuje způsoby stanovení mechanických vlastností, zejména pevnosti v tlaku a modulu pružnosti. Další uváděné metody jsou zaměřeny na stanovení materiálových charakteristik betonu a jeho kondici v souvislosti s možnými degradačními procesy, probíhajícími v průběhu životního cyklu betonové konstrukce. Památkový postup respektuje historickou hodnotu materiálu betonových objektů, což je reflektováno v minimálním poškození betonu sledovaných objektů při způsobu odběru a počtu vzorků a získání optimálního obrazu o stavu betonu. Postup slouží jako podklad pro návrh obnovy betonu betonové nebo železobetonové konstrukce.

Keywords

beton, pevnost, modul, materiálová charakteristika, poškození

Create date

20.10.2020

Location

Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu

www

Documents