Product detail

Funkční vzorek pasivního ohřívače tepelného mostu ve 3D koutě místnosti - SURTEMP

KALOUSEK, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Na reálné stavbě s tepelnými mosty byl úspěšně vytvořen a aplikován pasivní ohřívač studeného koutu (tepelného mostu) ve styku dvou stěn a střechy. Po aplikaci se povrchová teplota zvýšila o 5°C a přestala v tom místě kondenzovat vodní pára a růst plísně.

Keywords

tepelný most, pasivní ohřívač, zvýšení povrchové teploty, kondenzace, plísně

Create date

10. 12. 2020

Location

Brno, Moravany u Brna

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek