Patent detail

Systém lepicích hmot pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad

HODUL, J. DROCHYTKA, R. JAKUBÍK, A.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká systému lepicích hmot pro instalaci nenasákavých prvků z taveného čediče na kovový podklad v podmínkách vysokého chemického a fyzikálního namáhání. Pro instalaci čedičových prvků na kovový podklad jsou nejlépe uzpůsobené lepící hmoty na polymerní bázi, konkrétně epoxidové pryskyřice a polyuretany, které odolávají alkáliím, ředěným anorganickým i organickým kyselinám. Účelem předmětného technického řešení je vytvoření komplexního lepicího systému s dokonalým propojením jednotlivých vrstev a schopností zakotvit čedičový prvek na kovovém podkladu i v náročném chemicky agresivním prostředí. Jedná se tedy o lepicí hmoty určené především na ocelové podklady, jako jsou redlery, mlýny, kanalizace atd. Nejsledovanějším parametrem je smyková přídržnost hmoty k podkladu.

Keywords

čedičový prvek, kovový podklad, epoxidová pryskyřice, přídržnost, druhotné suroviny, chemicky agresivní prostředí

Patent number

34524

Date of application

7. 10. 2020

Date of registration

16. 11. 2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result