Patent detail

Optický detektor viditelného a blízkého infračerveného spektra záření

HUBÁLEK, J. ŠIK, O. MÜNZ, F. VOBORNÝ, S. GABLECH, I.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká optického detektoru viditelného a blízkého infračerveného spektra záření, obsahující nosný substrát, na kterém jsou umístěny mikroelektrody, jimž je přiřazena fotocitlivá vrstva.

Keywords

MOCVD; širokoepektrální; optický detektor; epitaxe; nitrid; InN

Patent number

33879

Date of application

19. 12. 2019

Date of registration

24. 3. 2020

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www