Publication detail

Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava

TUHOVČÁK, L. RUČKA, J. KUČERA, T. BOUDA, R. KOLÁŘOVÁ, L. TURČÍNEK, J.

Original Title

Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava

English Title

Risk assessment of public water supply systems operated by SmVaK Ostrava

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Navrhování a provozování systémů založené na analýze bezpečnosti, spolehlivosti a rizika je v současné době prvořadým úkolem v celé řadě odvětví.

English abstract

The paper presents the experience of Severomoravské vodovody a kanalizace, one of the largest water companies in the Czech Republic, using the methodology and software tool WaterRisk for assessing the risks of public water supply systems. The basic parameters of the developed risk assessment methodology within the WaterRisk project and at the same time the procedure for using the WaterRisk software tool within the pilot project on a real water supply system are presented. The input data used and the possibilities of corrective measures for unacceptable risks are described aslo.

Keywords

veřejný vodovod, posouzení rizik, nápravná opatření

Key words in English

public water supply system, risk assessment. corrective measures

Authors

TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T.; BOUDA, R.; KOLÁŘOVÁ, L.; TURČÍNEK, J.

Released

13. 5. 2020

Publisher

SOVAK ČR

Location

Praha

ISBN

1210-3039

Periodical

SOVAK

Year of study

29

Number

5

State

Czech Republic

Pages from

5

Pages to

8

Pages count

4

URL

BibTex

@article{BUT164355,
  author="TUHOVČÁK, L. and RUČKA, J. and KUČERA, T. and BOUDA, R. and KOLÁŘOVÁ, L. and TURČÍNEK, J.",
  title="Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava",
  journal="SOVAK",
  year="2020",
  volume="29",
  number="5",
  pages="5--8",
  issn="1210-3039",
  url="https://www.sovak.cz/cs/casopis/cislo-52020-casopisu-sovak"
}