Patent detail

Vysoce odolný správkový kompozit pro rekonstrukce objektu z taveného cedice s využitím druhotných surovin

HODUL, J. JAKUBÍK, A. DROCHYTKA, R.

Patent type

Utility model

Abstract

Jedná se o vysoce odolný správkový kompozit, který je tvořen polymerní správkovou hmotou tvořenou dvousložkovým pojivem na epoxidové bázi a vhodně upravenou druhotnou surovinou zastupující plnivo. Po řádném promíchání a následném vytvrzení těchto složek vznikne vysoce odolný správkový kompozit určený pro rekonstrukce poškozených objektů z taveného čediče. Tento kompozit obsahuje složku A, složku B a plnivo. Složka A sestává z nejméně jedné látky s epoxidovou funkční skupinou, představující nízkoviskózní polymerní pojivo (20% až 30% hm.) a směs aditiv. Plnivo je tvořeno druhotnou surovinou, odpadem z výroby taveného čediče, v množství maximálně 80% hm. o velikosti částic 0–2 mm.

Keywords

polymerní hmota, odolný kompozit, tavený čedič, plnivo, sanace

Patent number

33000

Date of application

18. 4. 2019

Date of registration

16. 7. 2019

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result