Product detail

Třífázový asynchronní motor s výkonem 550 W a zvýšenou účinností

MACH, M. KLÍMA, J. KLÍMA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jde o třífázový asynchronní motor se jmenovitým výkonem 550 W, který je upraven tak, aby se zvýšila jeho účinnost. Zvýšení účinnosti je dosaženo díky snížení statorového odporu a použití plechů s malými měrnými ztrátami, které byly navíc po vystřižení žíhány.

Keywords

asynchronní motor, účinnost, žíhání

Create date

4. 12. 2019

Location

Technická 12, 616 00 Brno-Královo pole, SA 2.08

Possibilities of use

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek