Publication detail

Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie

PEKAŘ, M. ENEV, V. KALINA, M. KUBÍKOVÁ, L. KRATOCHVÍLOVÁ, R. SMILKOVÁ, M.

Original Title

Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie

Czech Title

Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek zkoumá dva typy pomocných půdních látek – hydroabsorbent a lignit – jednoduchými fyzikálně-chemickými metodami poskytujícími pohled na vazbu vody a srovnává výsledky s analogickými měřeními vzorku půdy, ve které byly použity. Obě pomocné látky jasně překonávají půdu jak z hlediska množství vody, které jsou schopny pohltit, tak i z hlediska jejího uvolňování. Termooxidační stabilita lignitu je blíže půdě, hydroabsorbent se jeví jako stabilnější.

Czech abstract

Příspěvek zkoumá dva typy pomocných půdních látek – hydroabsorbent a lignit – jednoduchými fyzikálně-chemickými metodami poskytujícími pohled na vazbu vody a srovnává výsledky s analogickými měřeními vzorku půdy, ve které byly použity. Obě pomocné látky jasně překonávají půdu jak z hlediska množství vody, které jsou schopny pohltit, tak i z hlediska jejího uvolňování. Termooxidační stabilita lignitu je blíže půdě, hydroabsorbent se jeví jako stabilnější.

Documents

BibTex


@article{BUT160573,
 author="Miloslav {Pekař} and Vojtěch {Enev} and Michal {Kalina} and Leona {Kubíková} and Romana {Kratochvílová} and Marcela {Smilková}",
 title="Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie",
 annote="Příspěvek zkoumá dva typy pomocných půdních látek – hydroabsorbent a lignit – jednoduchými fyzikálně-chemickými metodami poskytujícími pohled na vazbu vody a srovnává výsledky s analogickými měřeními vzorku půdy, ve které byly použity. Obě pomocné látky jasně překonávají půdu jak z hlediska množství vody, které jsou schopny pohltit, tak i z hlediska jejího uvolňování. Termooxidační stabilita lignitu je blíže půdě,
hydroabsorbent se jeví jako stabilnější.",
 address="Profi Press",
 booktitle="Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna - sborník příspěvků z konference",
 chapter="160573",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Profi Press",
 number="11",
 volume="18",
 year="2019",
 month="october",
 pages="66--71",
 publisher="Profi Press",
 type="journal article - other"
}