Publication detail

Podnikání a management v kontextu 21. století

BUMBEROVÁ, V. KORÁB, V. MEJDR, M. PIRŠELOVÁ, S. BUCHANEC, A. HAVLÍČKOVÁ, A. JIREŠOVÁ, A. KOBLEROVÁ, E. KOTKOVÁ, D. NOVOTNÝ, V. OSTROVSKÁ, N. VAŇKOVÁ, A. HALAMÍČEK, M.

Original Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Czech Title

Podnikání a management v kontextu 21. století

Language

cs

Original Abstract

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost. Důraz na tvůrčí činnost se dále prohlubuje v magisterském stupni. Je to standard na západních univerzitách, ale stává se i běžným standardem na českých vysokých školách. Studentské práce v této publikaci mají kladný ohlas nejen od zástupců podnikatelské praxe, ale jsou i velmi kladně hodnoceny vedením fakulty.

Czech abstract

Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost. Důraz na tvůrčí činnost se dále prohlubuje v magisterském stupni. Je to standard na západních univerzitách, ale stává se i běžným standardem na českých vysokých školách. Studentské práce v této publikaci mají kladný ohlas nejen od zástupců podnikatelské praxe, ale jsou i velmi kladně hodnoceny vedením fakulty.

Documents

BibTex


@book{BUT160176,
 author="Veronika {Bumberová} and Vojtěch {Koráb} and Matouš {Mejdr} and Simona {Piršelová} and Adam {Buchanec} and Alice {Havlíčková} and Aneta {Jirešová} and Eliška {Koblerová} and Diana {Kotková} and Vojtěch {Novotný} and Nina {Ostrovská} and Anna {Vaňková} and Matěj {Halamíček}",
 title="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 annote="Nedílnou součástí vysokoškolského studia je tvůrčí činnost. Důraz na tvůrčí činnost se dále prohlubuje v magisterském stupni. Je to standard na západních univerzitách, ale stává se i běžným standardem na českých vysokých školách. Studentské práce v této publikaci mají kladný ohlas nejen od zástupců podnikatelské praxe, ale jsou i velmi kladně hodnoceny vedením fakulty.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Podnikání a management v kontextu 21. století",
 chapter="160176",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2019",
 month="october",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}