Publication detail

Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení a hodnocení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu (Výsledek č. 1)

KROPÁČ, J. VEVERKA, Z. SUZOVÁ, J.

Original Title

Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení a hodnocení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu (Výsledek č. 1)

Czech Title

Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení a hodnocení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu (Výsledek č. 1)

Language

cs

Original Abstract

Cílem rešerše je vytvořit obecný přehled o aktuálních postupech pro zjišťování složení komunálního odpadu a souvisejících metodikách. Sledovány jsou i konkrétní studie složení KO, zdůrazněny jsou jednotlivé postupy odběru a analýzy vzorků a odděleně jsou posouzeny české zkušenosti s danou problematikou. Výstupy rešerše mají sloužit jako podklad pro návrh specifikace sledovaných složek a jako podklad pro vyhotovení následných výstupů projektu, především pro Výstupy 2, 3 a 4.

Czech abstract

Cílem rešerše je vytvořit obecný přehled o aktuálních postupech pro zjišťování složení komunálního odpadu a souvisejících metodikách. Sledovány jsou i konkrétní studie složení KO, zdůrazněny jsou jednotlivé postupy odběru a analýzy vzorků a odděleně jsou posouzeny české zkušenosti s danou problematikou. Výstupy rešerše mají sloužit jako podklad pro návrh specifikace sledovaných složek a jako podklad pro vyhotovení následných výstupů projektu, především pro Výstupy 2, 3 a 4.

Documents

BibTex


@techreport{BUT159674,
 author="Jiří {Kropáč} and Zdeněk {Veverka} and Jana {Suzová}",
 title="Výzkumná zpráva popisující přístup k řešení a hodnocení složení směsného komunálního odpadu z obcí a komunálního odpadu (Výsledek č. 1)",
 annote="Cílem rešerše je vytvořit obecný přehled o aktuálních postupech pro zjišťování složení komunálního odpadu a souvisejících metodikách. Sledovány jsou i konkrétní studie složení KO, zdůrazněny jsou jednotlivé postupy odběru a analýzy vzorků a odděleně jsou posouzeny české zkušenosti s danou problematikou. 
Výstupy rešerše mají sloužit jako podklad pro návrh specifikace sledovaných složek a jako podklad pro vyhotovení následných výstupů projektu, především pro Výstupy 2, 3 a 4.",
 address="Ministerstvo Životního Prostředí",
 chapter="159674",
 howpublished="print",
 institution="Ministerstvo Životního Prostředí",
 year="2019",
 month="july",
 pages="1--117",
 publisher="Ministerstvo Životního Prostředí",
 type="report"
}