Publication detail

Kombinované systémy míchání a aerace v aktivační nádrži

SINGROVÁ, V. HLUŠTÍK, P. BÁBÍČEK, R.

Original Title

Kombinované systémy míchání a aerace v aktivační nádrži

English Title

Combined aeration and mixing system in activation reactor

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Při čištění odpadních vod je využíváno technologií, které se snaží napodobit přirozený proces odbourávání znečištění. Na čistírnách je možné proces urychlit pomocí jeho sledování, kontroly a řízení. Většina čistíren odpadních vod má dva základní procesy, a to mechanický a biologický. Mechanické čištění zajišťují česle, lapáky písku a tuků, sedimentační nádrže. Biologické čištění probíhá v aerobních nebo anaerobních nádržích/reaktorech.

English abstract

The article is about combined systems, which are mainly used in wastewater treatment plants for aeration and mixing. These systems are mainly located in activation tanks, but the systems can also be used, for example, in storage tanks. The first part of the article contains a description of aeration and an overview of combined systems. The second part describes the algorithms of control of two waste water treatment plants using these systems. Proof of reliable functionality is the average values at the effluent from the WWTP that meet the required emission limits from the respective permits.

Keywords

kombinované systémy míchání a aerace, aktivační nádrž, algoritmus řízení, ČOV

Key words in English

combined aeration and mixing system, activation reactor, control algorithm, WWTP

Authors

SINGROVÁ, V.; HLUŠTÍK, P.; BÁBÍČEK, R.

Released

3. 10. 2019

Publisher

ARDEC s.r.o.

Location

Brno

ISBN

978-80-86020-90-7

Book

MĚSTSKÉ VODY 2019

Edition number

1.

Pages from

113

Pages to

120

Pages count

8

BibTex

@inproceedings{BUT159646,
  author="Veronika {Singrová} and Petr {Hluštík}",
  title="Kombinované systémy míchání a aerace v aktivační nádrži",
  booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2019",
  year="2019",
  number="1.",
  pages="113--120",
  publisher="ARDEC s.r.o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86020-90-7"
}