Product detail

Semiaktivní magnetoreologický tlumič

KUBÍK, M. STRECKER, Z. MAZŮREK, I. DANIEL, P. PŘIKRYL, M.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Jedná se o modulární konstrukci jednoplášťového magnetoreologického (MR) tlumiče s krátkou časovou odezvou určeného pro nasazení do podvozku kolejového vozidla. Magnetoreologická kapalina v tlumiči je složena z mikročástic čistého železa, které jsou rozptýleny v oleji. Při pohybu tlumiče protéká MR kapalina otvory v pístu přes které prochází magnetické pole generované elektromagnetickou cívkou. Železné částice v MR kapalině se zřetězí ve směru magnetického pole a tím dojde k rapidnímu nárůstu zdánlivé viskozity a tlumení. Čím bude silnější magnetické pole, tím pevnější budou vazby mezi částicemi a tím více naroste tlumení. Prezentovaný MR tlumič dosahuje při nulovém elektrickém proudu tlumící síly 1,5 kN (0,1 m/s) a při maximálním proudu tlumící síly 18,5 kN (0,1 m/s). Expanzní komora tlumiče je řešena externí nádobkou s plovoucím pístem, který odděluje plynovou náplň od MR kapaliny. Krátký reakční čas tlumiče (časová odezva) je dán speciální konstrukcí magnetického obvodu, který je tvořen drážkami orientovanými kolmo na magnetický tok. Tyto drážky výrazně ovlivní elektrické vlastnosti magnetického obvodu a tím zabraňují vzniku vířivých proudů. Prezentovaný MR tlumič dosahuje časové odezvy okolo 10 ms, která je dostatečná pro efektivní semiaktivní řízení.

Keywords

MR tlumič, magnetoreologický tlumič, semiaktivní řízení, kolejové vozidlo, podvozek

Create date

4. 10. 2019

Location

STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. Padochovská 530/31, 664 12 Oslavany

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www