Publication detail

Zpracování interní metodiky nepeněžitých vkladů do společnosti

VÍTKOVÁ, E. KORYTÁROVÁ, J. RACLAVSKÝ, J.

Original Title

Zpracování interní metodiky nepeněžitých vkladů do společnosti

English Title

Development of internal methodology of non-monetary contributions to the company

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Výzkumná zpráva je zaměřena na vypracování metodického podkladu pro zpracování interní směrnice společnosti týkající se hodnoty majetku obce jako nepeněžitého vkladu vstupující do společnosti s důrazem na efektivnost jeho provozování.

English abstract

The research report focuses on the preparation of a methodological basis for the elaboration of the internal directive of the company concerning the value of the municipality's property as a non-monetary contribution entering the company with an emphasis on the efficiency of its operation.

Keywords

hodnota majetku, nepeněžitý vklad, cena vodného/stočného

Key words in English

value of property, non-monetary contribution, price of water / sewerage

Authors

VÍTKOVÁ, E.; KORYTÁROVÁ, J.; RACLAVSKÝ, J.

Released

2. 10. 2017

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

37

Pages count

37

BibTex

@misc{BUT158598,
  author="Eva {Vítková} and Jana {Korytárová} and Jaroslav {Raclavský}",
  title="Zpracování interní metodiky nepeněžitých vkladů do společnosti",
  year="2017",
  pages="1--37",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}