Publication detail

Hydraulické posouzení stokové sítě města Znojmo

RACLAVSKÝ, J. MRÁZEK, J. TANISTROVÁ, L. KÖHLER, D. MACSEK, T. PŘIBYL, O.

Original Title

Hydraulické posouzení stokové sítě města Znojmo

English Title

Hydraulic assessment of the Znojmo sewerage network

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Předmětem plnění je poskytnutí smluvního výzkumu v oblasti hydraulického posouzení stokové sítě města Znojma, zpracování hydraulického modelu v programu Mike Urban, kalibrace a verifikace na základě naměřených dat v roce 2018 a odborné posouzení stokové sítě ve městě Znojmo z pohledu hydrauliky prostřednictvím zpracování studie včetně návrhů opatření.

English abstract

The subject of the contract is to provide contractual research in the field of hydraulic assessment of the Znojmo sewer network, processing of hydraulic model in Mike Urban program, calibration and verification based on measured data in 2018 and expert assessment of sewer network in Znojmo from the hydraulic point of view .

Keywords

stoková síť, posouzení, hydraulický model, kalibrace

Key words in English

sewer network, assessment, hydraulic model, calibration

Authors

RACLAVSKÝ, J.; MRÁZEK, J.; TANISTROVÁ, L.; KÖHLER, D.; MACSEK, T.; PŘIBYL, O.

Released

15. 6. 2019

Publisher

Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

44

Pages count

44

BibTex

@misc{BUT158483,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Jan {Mrázek} and Lucie {Tanistrová} and David {Köhler} and Tomáš {Macsek} and Oto {Přibyl}",
  title="Hydraulické posouzení stokové sítě města Znojmo",
  year="2019",
  pages="1--44",
  publisher="Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}