Publication detail

Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území

MIFEK, R., POLLERT, J., RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J.

Original Title

Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území

English Title

Rehabilitation of sewerage system structures in undermined localities

Type

conference paper

Language

Czech

Original Abstract

Problematika navrhování, provozu a rekonstrukcí stokových sítí v oblastech s probíhající či ukončenou důlní činností má řadu specifických rysů, které se v jiných lokalitách nevyskytují - poklesy terénu, které způsobují výrazné změny spádových a hydraulických poměrů stokových sítí oproti původním předpokladům, lokální strukturální poruchy (lomy, posuvy, destrukce stavební konstrukce atd.), specifické požadavky na sanační postupy a další. Aplikace běžných zásad pro navrhování a provádění stokových systémů může vést v těchto oblastech k závažným poruchám a v důsledku dokonce i k jejich destrukci. V návaznosti se projevují provozní problémy, které při absenci včasného zásahu mohou vést k vyřazení důležitých prvků kanalizačních soustav z provozu s následným hygienickým rizikem. Jedná se o problém mimořádného významu pro pilotní oblast i řadu dalších lokalit v oblastech s probíhající či ukončenou těžbou.

English abstract

The issue of designing, operation and rehabilitation of sewer systems in localities with mining work has a number of specific features that do not occur in designing of sewer systems in other localities - subsidence related to radical changes in the hydraulic conditions compared to the original assumptions, changes in static action on sewerage structures, specific requirements for refurbishment methods, etc. The application of standard principles in designing and constructing of sewer systems may cause major problems in these localities, sometimes resulting in destruction of these structures.

Key words in English

rehabilitation, sewer system,

Authors

MIFEK, R., POLLERT, J., RACLAVSKÝ, J., MIČÍN, J.

Released

6. 10. 2005

Publisher

VUT v Brně, FAST, ÚVHO

Location

Brno

ISBN

80-86020-46-0

Book

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005

Edition number

1.

Pages from

397

Pages to

400

Pages count

4

BibTex

@inproceedings{BUT15804,
  author="Radim {Mifek} and Jan {Mičín} and Jaroslav {Raclavský} and Jaroslav {Pollert}",
  title="Rehabilitace kanalizačních staveb na poddolovaném území",
  booktitle="Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí a ČOV 2005",
  year="2005",
  number="1.",
  pages="397--400",
  publisher="VUT v Brně, FAST, ÚVHO",
  address="Brno",
  isbn="80-86020-46-0"
}