Publication detail

Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou

HLAVÍNEK, J. ZVĚŘINOVÁ, D. MACSEK, T. HLUŠTÍK, P. RAČEK, J. HLAVÍNEK, P.

Original Title

Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou

English Title

Implementation of MIKE WEST software at WWTP Žďár nad Sázavou

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

MIKE WEST je velmi schopný a uživatelsky přijatelný softwarový nástroj určený pro dynamické modelování a simulaci čistíren odpadních vod a dalších systémů vztažených ke kvalitě vody.

English abstract

MIKE WEST is a modelling software for dynamic modelling and simulation of wastewater treatment plant processes. The aim of this article is a demonstration of the software application for processes simulation at WWTP Žďár nad Sázavou.

Keywords

implementace, software, čistírna odpadních vod

Key words in English

implementation, software, WWTP

Authors

HLAVÍNEK, J.; ZVĚŘINOVÁ, D.; MACSEK, T.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; HLAVÍNEK, P.

Released

2. 4. 2019

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

4.

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

URL

BibTex

@article{BUT156474,
  author="Jakub {Hlavínek} and Dagmar {Zvěřinová} and Tomáš {Macsek} and Petr {Hluštík} and Jakub {Raček} and Petr {Hlavínek}",
  title="Implementace softwaru MIKE WEST na ČOV Žďár nad Sázavou",
  journal="Vodovod.info",
  year="2019",
  number="4.",
  pages="1--6",
  issn="1804-7157",
  url="http://vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/412-implementace-softwaru-mike-west-na-cov-zdar-nad-sazavou#.XKXubZgzZ9M"
}