Publication detail

Povolování domovních čistíren odpadních vod v ČR

HLUŠTÍK, P. HOREČNÝ, H.

Original Title

Povolování domovních čistíren odpadních vod v ČR

English Title

Authorization of domestic wastewater treatment plants in the Czech Republic

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Zneškodňování odpadní vody z malých zdrojů a to především rodinných domů, penzionů nebo rekreačních objektů, v lokalitách rozptýlené zástavby, kde není veřejná stoková síť s napojením na centrální čistírnu, je problémem, který vede k zamyšlení, jakým způsobem odvést vyprodukovanou odpadní vodu z těchto objektů.

English abstract

The presented article deals with the possibility of wastewater disposal by means of domestic wastewater treatment plants up to 50 PE and legislation when permitting domestic WWTPs. The article points out possible approaches in permitting domestic WWTPs, required certification, demonstration of product conformity, revision and technical supervision of the work.

Keywords

domovní čistírna odpadních vod,

Key words in English

domestic wastewater treatment plant, likvidace odpadních vod

Authors

HLUŠTÍK, P.; HOREČNÝ, H.

Released

28. 3. 2019

Publisher

VODOVOD.INFO

Location

Brno

ISBN

1804-7157

Periodical

Vodovod.info

Number

3.

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex

@article{BUT156473,
  author="Petr {Hluštík} and Henrich {Horečný}",
  title="Povolování domovních čistíren odpadních vod v ČR",
  journal="Vodovod.info",
  year="2019",
  number="3.",
  pages="1--7",
  issn="1804-7157",
  url="http://prihlaska.vodovod.info/index.php/kanalizace-a-cov/408-povolovani-domovnich-cistiren-odpadnich-vod-v-cr#.XMblP2gzZ9M"
}