Publication detail

Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení

VEJPUSTEK, Z. STRAKA, B. VANĚREK, J.

Original Title

Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení

English Title

Refurbishment of wooden beam ceilings

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Článek představuje proces restaurování stávajících trámových stropů metodou spřažení stávajícího dřevěného trámového stropu s deskami na bázi dřeva, což je obvyklý požadavek zvýšení únosnosti a tuhosti stropu, tedy snížení průhybů a vibrací od užitného zatížení. Volně tak navazuje na úvodní článek trilogie autorů nazvané Rekonstrukce dřevěných trámových stropů.

English abstract

This paper shows the process of restoration, of a historic wooden ceiling, using a “dry method” – interaction between historic timber joists that are mechanically jointed with wood-based boards.The paper describes reasons for choosing the method and principles of a good design. The experience of using this method on site is also described in this article.

Keywords

restaurování; trámové stropy; únosnost; tuhost; spřažení

Key words in English

restoration;woodem ceiling; bearing capacity; stiffness; Interaction

Authors

VEJPUSTEK, Z.; STRAKA, B.; VANĚREK, J.

Released

18. 6. 2018

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Number

1

State

Czech Republic

Pages from

1

Pages to

7

Pages count

7

URL

BibTex

@article{BUT156274,
  author="Zdeněk {Vejpustek} and Bohumil {Straka} and Jan {Vaněrek}",
  title="Rekonstrukce dřevěných trámových stropů netodou spřažení",
  journal="TZB-info",
  year="2018",
  number="1",
  pages="1--7",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/drevene-konstrukce/17527-rekonstrukce-drevenych-tramovych-stropu-metodou-sprazeni"
}