Publication detail

Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04021081 za rok 2017 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací

RACLAVSKÝ, J. HLUŠTÍK, P. VYLAMOVÁ, P. NOVOTNÁ, J. RUPP, D. POLÁŠEK, J. PEŠOUTOVÁ, R.

Original Title

Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04021081 za rok 2017 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací

English Title

Final report on the implementation of project TA04021081 for 2017 - Processing of technological procedure for elimination of drainage effect of sewerage systems

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Návrh technologického postupu pro eliminaci drenážního efektu kanalizace, který splňuje požadavky na stabilitu a hutnitelnost únostnost včetně legislativních a environmentálních požadavků.

English abstract

Design of a technological procedure to eliminate the drainage effect of sewerage, which meets the requirements for stability and ductility, including legislative and environmental requirements.

Keywords

drenážní efekt kanalizace, eliminace, inženýrské sítě

Key words in English

drainage effect of sewerage, elimination, engineering networks

Authors

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; VYLAMOVÁ, P.; NOVOTNÁ, J.; RUPP, D.; POLÁŠEK, J.; PEŠOUTOVÁ, R.

Released

12. 1. 2018

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

37

Pages count

37

BibTex

@misc{BUT155868,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Hluštík} and Pavla {Vylamová} and Jitka {Novotná} and David {Rupp} and Jan {Polášek} and Radka {Pešoutová}",
  title="Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04021081 za rok 2017 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací",
  year="2018",
  pages="1--37",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}