Publication detail

Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo

RACLAVSKÝ, J. PRAX, P. CHORAZY, T. KÖHLER, D.

Original Title

Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo

English Title

Hydraulic measurement of sewerage network in selected locations in Znojmo

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Měření a vyhodnocení hydraulických parametrů na stokové síti na předem vybraných osmi hydraulicky významných uzlech stokové sítě města Znojmo za účelem zmapovat současný hydraulický stav stokové sítě.

English abstract

Measurement and evaluation of hydraulic parameters on the sewer network at pre-selected eight hydraulically significant nodes of the Znojmo sewer network in order to map the current hydraulic status of the sewerage network.

Keywords

sewerage network, hydraulic parameters, calibration

Key words in English

sewerage network, hydraulic parameters, calibration

Authors

RACLAVSKÝ, J.; PRAX, P.; CHORAZY, T.; KÖHLER, D.

Released

30. 9. 2018

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

20

Pages count

20

BibTex

@misc{BUT155864,
  author="Jaroslav {Raclavský} and Petr {Prax} and Tomáš {Chorazy} and David {Köhler}",
  title="Hydraulické měření stokové sítě ve vybraných místech ve městě Znojmo",
  year="2018",
  pages="1--20",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno
",
  note="summary research report - contract. research"
}