Product detail

Experimentální zařízení pro hodnocení vlivů na proudění tenkého kapalného filmu na vnitřní stěně vertikální trubky

KRACÍK, P. TOMAN, F. POSPÍŠIL, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Experimentální zařízení vniklo za účelem testování vlivů na proudící tenký kapalný film uvnitř vertikální skleněné trubky, kde do volného průtočného průřezu může být pouštěn vzduch / vodní pára do teploty 80 °C. Skleněné trubky lze využít v rozsahu vnějšího průměru 10,0 až 38,0 mm a průtok kapalného filmu může být do 20,0 l/min. Vzduch / pára může do volného průřezu v trubce proudit o průtoku až 150 l/min a to z dolní nebo horní strany.

Keywords

vertikální trubka, proudění, voda / vzduch

Create date

12.12.2018

Location

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, Budova C3/314, místnost 2.2

Possibilities of use

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Documents