Product detail

Oběžné kolo svařené elektronovým paprskem z materiálu Ti6Al4V (Grade 5)

HAVLÍK, P. FORET, R., JIRSOVÁ, M., HAMRLE, V., PEŠEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Výrobek je funkčním vzorkem oběžného kola. Krycí a nosný kotouč oběžného kola je svařený novou výrobní technologií středem lopatky pomoci elektronového paprsku. Oběžné kolo je hlavní částí jednohřídelových kompresorů, které jsou určen pro stlačování různých plynů a plynných směsí.

Keywords

Oběžné kolo, svařování elektronovým svazkem

Create date

18.12.2018

Location

Howden ČKD Compressors s.r.o.

Documents