Product detail

Synchronizační a měřicí modul ke střídavému elektroporačnímu generátoru

ČERVINKA, D. NOVOTNÁ, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Generátor pro střídavou elektroporaci vyvinutý na UVEE v minulých letech byl doplněn o externí modul, umožňující synchronizaci elektroporačních pulzů se signálem EKG. Modul obsahuje kromě vstupů pro EKG též výstupy pro připojení externích zobrazovacích jednotek. Dalším obsaženým subsystémem je výstupní reléový modul, který po ukončení každého pulsu k aplikačnímu katetru vždy připujuje měřič impedance tkáně.

Keywords

střídavá elektroporace, měření impedance tkáně, synchrunizace s EKG

Create date

6. 11. 2018

Location

Generátor se všemy přídavnými moduly je umístěn na pracovišti partnera projektu, Arytomologická klinika ICRC FN USA Brno.

Possibilities of use

Výsledek je využíván vlastníkem

Licence fee

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www