Publication detail

ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ

NEVŘIVOVÁ, L. MÁTL, D.

Original Title

ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ

English Title

RESISTANCE TO FIREWORKS AGAINST THE ACTIVITY OF THE ACID ENVIRONMENT

Type

journal article - other

Language

Czech

Original Abstract

Studie se zabývá jak popisem korozních účinků kyselých kondenzátů, tak metodologií jejich testování. Jednou z nejdůležitějších vlastností materiálu, které ovlivňuje chemickou odolnost vůči korozi, je jejich objemová hmotnost, potažmo pórová struktura.

English abstract

The study deals with both the corrosion effects of acid condensates and the methodology of their testing. One of the most important properties of a material that affects chemical resistance to corrosion is its bulk density, or porous structure.

Keywords

Žárobeton, korozní prostředí, chemická odolnost, hydraulická vazba, chemická vazba, hutnost

Key words in English

Corrosion, corrosion, chemical resistance, hydraulic bonding, chemical bonding, compactness

Authors

NEVŘIVOVÁ, L.; MÁTL, D.

Released

12. 3. 2018

ISBN

1801-4399

Periodical

TZB-info

Year of study

2018

Number

3

State

Czech Republic

Pages from

10

Pages to

16

Pages count

7

URL

BibTex

@article{BUT149671,
  author="Lenka {Nevřivová} and Daniel {Mátl}",
  title="ODOLNOST ŽÁROBETONŮ PROTI PŮSOBENÍ KYSELÉHO PROSTŘEDÍ",
  journal="TZB-info",
  year="2018",
  volume="2018",
  number="3",
  pages="10--16",
  issn="1801-4399",
  url="https://www.tzb-info.cz/"
}