Publication detail

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice

HLUŠTÍK, P. JURÁČEK, J.

Original Title

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice

English Title

Research report from co-operation on applied research with the union of municipalities water and sewerage for district Lechovice

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Předmětem aplikovaného výzkumu je zpracování pasportu kanalizačního sběrače společného pro obce Lechovice, Práče a Bantice. Součástí pasportu je geodetické zaměření trasy kanalizačního sběrače a provedení kamerových prohlídek vybraných kanalizačních úseků do 20 % z celkové délky kanalizace.

English abstract

The subject of the applied research is the processing of a sewer collector passport common to the municipalities of Lechovice, Práche and Bantice. Part of the passport is the geodetic orientation of the sewer collector route and the execution of the camera inspections of selected sewerage sections up to 20% of the total drainage length.

Keywords

kanalizace, technický stav

Key words in English

sewerage, technical condition

Authors

HLUŠTÍK, P.; JURÁČEK, J.

Released

30. 8. 2018

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

25

Pages count

25

BibTex

@misc{BUT149628,
  author="Petr {Hluštík} and Josef {Juráček}",
  title="Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu se svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice",
  year="2018",
  pages="1--25",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}