Publication detail

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Lechovice

HLUŠTÍK, P. JURÁČEK, J.

Original Title

Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Lechovice

English Title

Research report from co-operation on applied research with the municipality of Lechovice district

Type

summary research report - contract. research

Language

Czech

Original Abstract

Předmětem aplikovaného výzkumu je zpracování pasportu a vyhodnocení stavebně technického stavu vybrané části stokové sítě v obci Lechovice. Součástí pasportu je provedení kamerových prohlídek vybraných kanalizačních úseků do 20 % z celkové délky kanalizace.

English abstract

The subject of the applied research is the processing of the passport and the evaluation of the technical and technical condition of the selected part of the sewerage network in the village of Lechovice. Part of the passport is to carry out camera inspections of selected sewerage sections up to 20% of the total drainage length.

Keywords

stoková síť, kanalizace, pasport

Key words in English

sewer network, sewerage, passport

Authors

HLUŠTÍK, P.; JURÁČEK, J.

Released

30. 8. 2018

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS

Location

Brno

Pages from

1

Pages to

24

Pages count

24

BibTex

@misc{BUT149627,
  author="Petr {Hluštík} and Josef {Juráček}",
  title="Výzkumná zpráva ze spolupráce při řešení aplikovaného výzkumu s obcí Lechovice",
  year="2018",
  pages="1--24",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS",
  address="Brno",
  note="summary research report - contract. research"
}