Patent detail

Cementový kompozit s polymerním plnivem

MELICHAR, J. DROCHYTKA, R. ČERNÝ, V. MIKULICA, K.

Patent type

Patent

Abstract

Cementový kompozit s polymerním plnivem, vyznačený tím, že obsahuje - cementovou směs, přičemž část cementu může být volitelně nahrazena anorganickým plnivem, zejména popílkem, pískem, sklem a/nebo škvárou, - technickou pěnu, - polyesterovou cupaninu, přičemž cementový kompozit obsahuje v čerstvém stavu, tedy včetně záměsové vody: - 10 až 20 hm. %, s výhodou 13 až 17 hm. %, polyesterové cupaniny, - 23 až 32 hm. %, s výhodou 26 až 29 hm. %, technické pěny, - zbytek do 100 hm. % cementové pasty obsahující cementovou směs a vodu, přičemž až 25 hm. % cementu v cementové směsi může být nahrazeno anorganickým plnivem.

Keywords

Cementový kompozit, polymerní vlákna, odpadní cupanina, pěnobeton

Patent number

307408

Date of application

25. 5. 2017

Date of registration

20. 6. 2018

Date of expiry

25. 5. 2037

Owner

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ

Possibilities of use

In order to use the result by another entity, it is always necessary to acquire a license

Licence fee

The licensor requires a license fee for the result

www